Ceník úkonů OÚ

Obecní úřad Stachy
Sazebník úhrad za poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:

(Pozn.: V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.)

1. Přímý materiál (individuální provozní kalkulace)

kopírování na kopírovacích strojích
formát jednostranně / oboustranně
A5 1,50Kč / 2,50Kč
A4 2,00Kč / 3,00Kč
A3 2,50Kč / 4,00Kč
tisk na tiskárnách PC (černobílý) 3,00Kč/A4
kopírování na el. nosiče (flash disk, CD) 25,00Kč

2. Přímé mzdy (dle zákona č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 78/1994 Sb., a nařízení vlády č. 248/1998 Sb., vše v platném znění)

* odborný zaměstnanec (průměrná hod. mzda + odvody za 9 tř.) 110,--Kč/hod.
* odborný zaměstnanec (průměrná hod. mzda + odvody za 11 tř.) 135,--Kč/hod.

3. Ostatní přímé náklady

práce s PC -  3,00Kč/min.
výstupy z programů 3,00Kč/min.
výstupy z internetu 3,00Kč/min.

práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SA ČR
cestovní náklady dle zák. č. 119/1992 Sb., v platném znění
poštovní a jiné poplatky dle tarifů České pošty

 

Ve Stachách dne 1.1.2011

Web kamery

 

Webkamera Radnice Stachy 

Webkamera Stachy 

Webkamera ČHMÚ - Meterologická stanice Churáňov

Geoportál GEPRO

geoportal banner