Památková rezervace Stachy

Soubor chráněných domů se nachází ve východní části obce a byl prohlášen za rezervaci lidové architektury.

Většina objektů
památkové rezervace Stachy pochází převážně z období 17. až 19. století. Jedná se o usedlosti drobných zemědělců v pasekářských oblastech Šumavského podhůří nebo domy řemeslníků a lesních dělníků.  Na malém území se zde zachovaly historicky cenné stavby v  poměrně velkém počtu.

Základem nejstarších dochovaných staveb je srubová konstrukce na kamenné podezdívce. Jako střešní  krytina nahrazující dříve používaný a snadno hořlavý dřevěný šindel jsou použity lehké vláknocementové šablony.