Úřady, instituce, spolky

Podpora ochrany životního prostředí a uchování kulturních památek ve východní části Šumavy včetně obnovy turistických a jiných zařízení.
Základní informace, přehledy projektů,…
Zájmové sdružení právnických osob

Školství

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy