Krajinou kolem Javorníka

Na úbočí hory Javorník se nachází stejnojmenná osada, kde můžeme spatřit sochu spisovatele Karla Klostermanna či rotundovou kapli sv. Antonína Padovského. Z parkoviště se můžeme pokochat širokým rozhledem k Churáňovu, k Mařskému vrchu a k Boubínu.

Můžeme se odtud vydat po naučné stezce "Javorník" nebo po 1 km dlouhé asfaltové cestě kolem kaple sv. Antonína Paduánského k rozhledně.

Rozhledna byla postavena r. 1938 Klubem českých turistů podle projektu atchitekta K. Houry. Umožňuje nádherný kruhový rozhled na hra- niční hory i podhůří, za jasného počasí jsou na jihozápadě vidět i Alpy. Těsně za rozhlednou vedla od října 1938 hranice pomnichovské republiky a v období německé okupace byl Javorník nejvyšší horou Protektorátu Čechy a Morava.

Modrá turistická značka nás z javornického parkoviště může zavést přes Krankoty na Královský kámen, 1059 m vysoký skalnatý vrchol ze žulového porfyru, ukončený mrazovým srubem. Do jedné ze skal je tu vytesaná kaplička. Na jižním svahu hory se nachází balvanové moře. Na Královském kameni opustíme modrou značku a vydáme se dále po červené.

Asi po 1 km dlouhém klesání můžeme odbočit vpravo k malému prameni vody. Další sestup nás zavede do těsné blízkosti obce Úbislav. U cesty tu roste majestátný chráněný buk s obvodem kmene 385 cm.

U mostu přes Horský potok stojí kohoutí kříž, jeden z mála dochovaných lidových stašských křížů zdobených nástroji Kristova umlčení a řemeslným nářadím.

Pro návrat z Úbislavi použijeme žlutou značku. Po 3 km dlouhém stoupání přijdeme zpět na Javorník.