Kompletní telefonní a e-mailový seznam

Oddělení
Kontaktní osoba Telefon Mobil Mail
Ústředna
  388 428 304   info@stachy.net
Starosta
Ing. Petr Lampa 388 428 030 724 190 330 starosta@stachy.net
Místostarosta
Josef Trázník
  734 768 390 mistostarosta@stachy.net
Matrika, evidence obyvatel, Czech POINT
Ing. Lenka Střelečková 388 428 304   streleckova@stachy.net
Účetní
Bc. Marie Horejšová 388 428 103   horejsova@stachy.net
Poplatky, pokladna
Helena Dosedělová 388 428 031   dosedelova@stachy.net
Technik obce
Ing. Petr Majer 387 202 003 606 612 076 technik@stachy.net
Vodovod, kanalizace
Václav Plášil   721 137 911 plasil@stachy.net
Infocentrum knihovna
Jana Brabcová 388 428 043 728 206 477 knihovna@stachy.net
ID dat.schránky
      gnsbbdj