Jak je to s cenou za odpady?

Nechápete, proč je cena za odpady v obci tak vysoká?

Nevíte, proč musel být poplatek za odpady pro rok 2023 navýšen?

V dokumentu zde níže naleznete celkový rozpis příjmů, nákladů a konečnou bilanci na odpadové hospodářství v naší obci. V obci jsou do odpadového hospodářství začlenění nejen trvale žijící občané mladší 80ti let, ale také majitele rekreačních objektů bez trvale hlášené osoby, drobní živnostníci, ubytovatelé a podnikatele.